Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

damaged-me
damaged-me
damaged-me

Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.

Nicholas Sparks - Szczęściarz

Reposted bygabrysiuniachandnii
damaged-me
damaged-me
8502 dec1
Reposted fromnervure nervure viaextract extract

May 29 2015

damaged-me
Cier­piące ko­biety przy­wiązują się do człowieka szyb­ciej, moc­niej i na dłużej.
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromin-flagranti in-flagranti vianieradze nieradze
damaged-me
Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć.
— Terry Pratchett, "Ruchome obrazki"
damaged-me
Mam dosyć bycia samej, bo już jestem w takim wieku i w takim stopniu rozwoju emocjonalnego, że potrzebuje tego żeby mnie ktoś kochał. To się stało. I to się dzieje już dawno. Dlatego mam wszystkiego dość.
— katyushaa.soup.io
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaczoo czoo
damaged-me
4874 7abd
Reposted frommartynkowa martynkowa viaczoo czoo

May 14 2015

damaged-me
5685 3711
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasmutnazupa smutnazupa

April 23 2015

damaged-me
nie potrzebuję faceta wyciągniętego wprost z żurnala, z perfekcyjnym ciałem, pełnym portfelem i sportowym autem. nie potrzebuję Casanovy, za którym ogląda się każda dziewczyna pragnąc znaleźć się choć przez chwilę w kręgu jego zainteresowania. chcę prostego chłopaka. z wielkim serce, szczerym uśmiechem, ciepłym głosem. takiego, który pokocha mnie całym sercem, z wszystkim wadami i humorkami. takiego, który właśnie we mnie zauważy kobietę swoich marzeń, nawet wtedy gdy szpilki zamienię na wełniane skarpety, a kusą spódniczkę w sprane dresy. takiego, który codziennie będzie myślał o mnie w pracy, a wieczorem chował w ramionach szepcząc jak strasznie tęsknił. takiego, który zapamięta ile łyżeczek cukru ląduje w mojej porannej kawie i który kubek jest moim ulubionym. takiego, który w pełni zaakceptuje mój wredny charakter, dziwny śmiech i wieczne lenistwo. takiego, który nauczy mnie cieszyć się z małych rzeczy. z rzeczy robionych wspólnie. chcę po prostu zwyczajnej miłości, która napędzi moje serce, która da energię do otwierania oczu każdego poranka, która nada sens kolejnym dniom. to przecież tak niewiele, prawda?
— prawda?
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi vianieradze nieradze
damaged-me
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viaczoo czoo

April 03 2015

damaged-me
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted fromnorwegianwoods norwegianwoods viaczoo czoo
damaged-me

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viaczoo czoo
damaged-me
9912 6c87 500
Love, Rosie (2014)
Reposted fromLOLALO LOLALO viaczoo czoo
damaged-me
5114 8fa6 500
Reposted fromtwardziel twardziel viaczoo czoo
damaged-me
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viaczoo czoo
damaged-me

Nie umiemy docenić tych co nas doceniają,
wybieramy tych co nas doceniać nie będą.

-Sosza.

— sosza ( www.malasosza.blogspot.com )
Reposted fromresort resort viasmutnazupa smutnazupa
0174 6fba 500
damaged-me
Play fullscreen
Be my friend
Hold me, wrap me up
Unfold me
I am small and needy
Warm me up
And breathe me

Ouch I have lost myself again
Lost myself and I am nowhere to be found...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl